Wszystko jest cieniem i marnością tutaj.
Do żadnej rzeczy niech nie przywiązuję
serca na tym świecie, Panie.
Niechaj od Ciebie nic mnie nie odwraca.
W swoją straż Boską weź me słabe serce
i mego ducha słabego.
Do siebie, Panie, przyciągnij mnie mocno,
ażebym w Tobie znalazł pocieszenie.
Ty sam bądź moją jedyną radością,
jedynym moim schronieniem,
moją siłą jedyną i moją nadzieją,
jedyną moją bojaźnią
i moją miłością jedyną.

Św. John Henry Newman