Jeśli chcesz całe życie poświęcić Najświętszemu Sercu Jezusa i dojść do doskonałości, której pragnie od ciebie, powinnaś złożyć Mu bez zastrzeżeń całkowitą ofiarę z samej siebie i ze wszystkiego, co od ciebie zależy, tak, by dostosować swą wolę od woli Najsłodszego Serca, kochać tylko Jego uczuciami, działać tylko pod wpływem Jego światła, nie przedsiębrać nigdy nic bez proszenia Go o radę i pomoc, oddawać Mu we wszystkim należną chwałę i dziękować zarówno za powodzenie, jak i niepowodzenie w podejmowanym działaniu. Powinnyśmy być zawsze pogodne, bez niepokojenia się czymkolwiek. Byleby tylko Boże Serce było zadowolone, kochane i chwalone – nam powinno wystarczać!

Św. Małgorzata Maria Alacoque

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze i krwawa ofiaro grzeszników,
Jezus jest dawcą pokoju, którego świat dać nie może. To On wyrywa nas z lęków i obaw. Wiele razy mówi „Nie lękajcie się!”, „Niech się nie trwoży serce wasze” (por. Mt 10, 24 – 31; Mt 17, 7; Mk 16, 6; J 6, 20; J 114, 1). Jest to wezwanie do zachowania pokoju serca. W sposób pełny Jezus zostawia nam swój pokój po zmartwychwstaniu, kiedy przychodzi do zatrwożonych uczniów i mówi im: „Pokój wam” (Łk 24, 36). Ten pokój jest wyjątkowym darem, ponieważ połączony jest z ofiarowanym przebaczeniem i odkupieniem. Jezus przebaczył apostołom zdradę, zaparcie się, ucieczkę. Ten pokój może być także naszym udziałem. Nie oznacza on „świętego spokoju”. Każdy z nas jest wezwany do walki ze złem, z egoizmem. Osiągamy pokój, gdy pokonujemy zło, grzech, swój egoizm. Pokój jest także darem wypływającym z sakramentu pokuty. Często po spowiedzi doświadczamy pokoju i tym pokojem możemy dzielić się z innymi. Ten pokój wysłużył nam Jezus swoja męką, śmiercią i zmartwychwstaniem. Jest to pokój ofiarowany nam grzesznikom. Potrzebna była krwawa ofiara Jezusa, która zaowocowała darem pokoju dla powracającego grzesznika. Mamy ten dar na wyciągnięcie ręki a w nas tak wiele jeszcze niepokoju, lęku, obaw. Zbliżmy się do Jezusa – dawcy pokoju i zaczerpnijmy z ufnością z Jego Serca. Dziękujmy Mu za pokój, pojednanie i ofiarę, jaką za nas złożył.


s. M. Damiana Szmidt