OTWARTE DRZWI KOŚCIOŁA
List pasterski arcybiskupa Wojciecha Polaka, metropolity
gnieźnieńskiego, prymasa Polski z okazji rozpoczęcia posługi

Drodzy Współbracia w Chrystusowym Kapłaństwie,
Osoby Życia Konsekrowanego,
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,