1.Życie krótkie, a wieczność długa. Nikt na tamten świat niczego wziąć nie może, ani bogacz, ani ubogi – ale odnaleźć możemy wszystko, a mianowicie jałmużny udzielane biednym w kraju i biednym w Afryce, a także czas poświęcony przez pracę dla Boga i Jego świętej chwały.

2. Wiem z doświadczenia, że tylko modlitwa jest skutecznym środkiem otrzymania tego, czego pragniemy. Jeżeli Pan Bóg nie przemówi do duszy, na nic wszelka propaganda czy to słowem, czy pismem.

3. Nie tylko my mamy prawo być synami Bożymi i korzystać z Jego darów:Eucharystii, opieki Matki Bożej, łaski sakramentalnej, zbawienia wiecznego. Bóg nie zna białego, czy czarnego, tylko zna bliźniego.

4. Kto się boi krzyża,, niechaj nie sądzi, że jest powołany do pracy dla zbawienia dusz nieśmiertelnych. Chrystus nie odkupił dusz w inny sposób jak na krzyżu. I my nie możemy z Nim inaczej pracować nad zdobyciem dusz, jak pod krzyżem.

5. Jedna jedyna bohaterska ofiara jest zazwyczaj początkiem największej świętości. Umrzeć na krzyżu, jeśli nie umiemy na nim żyć. Ten tylko jest szczęśliwy na ziemi, kto ma serce swe w Bogu, a Boga w sercu.