Jezu, Boski Zbawicielu, przez Niepokalane
Serce Maryi ofiaruję Ci moje cierpienia
fizyczne i udręki duchowe, w intencjach
Kościoła Świętego i Apostolstwa Życia.

Proszę, obdarz pełnią życia wiecznego dzieci,
którym nie pozwolono się urodzić, otaczaj
opieką rodziny, by mocą Twej łaski skutecznie
oparły się zasadzkom złego ducha, z miłością
przyjmując każde życie i chroniąc je od
momentu poczęcia, aż do naturalnej śmierci.

Spraw, aby krzyż, który dźwigam stał się dla
mnie źródłem odwagi, wyzwolenia i mocy, by
cierpienie nie odebrało mi nadziei, aby wiara
moja nie gasła a miłość nie ustawała. A kiedy
nadejdzie kres mego życia, przybądź po mnie
i zaprowadź do Twego Królestwa. Amen.