Panie, w każdym czasie i w każdej godzinie,
w niebie i na ziemi
jesteś adorowany, jesteś wychwalany.
Boże cierpliwy, pełen miłosierdzia,
miłujesz sprawiedliwych, masz litość dla grzesznych,
wzywasz wszystkich ludzi do zbawienia,
bo zawsze jesteś wierny swoim obietnicom.

Racz w tej godzinie usłyszeć nasze wołanie:
Uświęć nasze dusze,
oczyść myśli i ciała,
wyzwól nas od wszelkiego zła
i wszelkiej boleści.

Prosimy Cię o to przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa,
który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego
przez wieki wieków. Amen.