Ja, cząsteczka Twojego stworzenia,
chcę chwalić Ciebie, Panie.
Zaiste, Ty mnie popychasz do chwalenia Ciebie
i do znajdowania w tym radości,
boś Ty nas stworzył dla siebie
i serce nasze jest niespokojne,
dopóki nie spocznie w Tobie.
Któż da mi odpocznienie w Tobie?
Któż mi da , żebyś Ty przyszedł
do mojego serca i żebyś je upoił sobą,
i żebym ja Ciebie objął, o moje jedyne Dobro?
Przed Tobą moje serce jest na straży.
Otwórz je, Panie, i powiedz mojej duszy:
Ja jestem Twoim zbawieniem.

Św. Augustyn, Soliloquia I
Tłum. Mieczysław Bednarz SJ

**…powiedz mej duszy: Jam twoim zbawieniem (Ps 35, 3).
Serce Jezusa, powiedz nam: „Zbawieniem waszym jestem Ja”.