Pragnąłbym, aby ten, kto poszukuje prawdy, tak mówił:
Boże mój, wyznaję, że Ty możesz rozświetlić moją ciemność.
Wyznaję, ze tylko Ty to możesz.
Pragnę, aby ciemność moja została rozświetlona przez Ciebie.
Nie wiem, czy to uczynisz, ale to,
że możesz tak uczynić i że ja tego pragnę,
to są już dostateczne powody, abym prosił Cię o to,
o co mi prosić nie zabroniłeś.
Przyrzekam dzięki łasce Twojej, o którą proszę,
że przyjmę wszystko, o czym będę pewny,
że jest prawdą, jeśli dojdę do pewności.
Z pomocą łaski Twej będę się wystrzegał
wszelkiego oszukiwania samego siebie,
które mogłoby mi podsunąć to, czego pragnie natura,
zamiast tego, czemu przyświadcza rozum.

Św. John Henry Newman

**

W Tobie jest źródło życia i w Twej światłości
oglądamy światłość (Ps 36, 10).