Ojcze Przedwieczny,
który w niezgłębionej mądrości i dobroci swojej
stworzyłeś człowieka także do pracy,
i sam Adamowi i Ewie rozkazałeś uprawiać ziemię,
aby wydawała dobre owoce,
proszę Cię w imię Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
daj mi łaskę szacunku dla pracy
i chętnego pracowania
jako wypełnienia Twojej woli.
Duchu Święty,
daj mi co dzień pomoc,
bym pracując tworzył dobro
dla siebie i dla innych
i tak stawał się posłusznym dzieckiem Bożym
i naśladował Jezusa pracującego.
Spraw, Boże, w Trójcy Świętej jedyny,
bym modlitwą i pracą przyczyniał się
do Twojej większej chwały
i do większego dobra ludzi. Amen.