W godzinie rozstania, albo lepiej:
w chwili mówienia „do widzenia”,
jeszcze raz przypominam wszystkim to,
co jest w życiu n a j w a ż n i e j s z e:
Jezus Chrystus, Jego Święty Kościół,
Jego Ewangelia – a w Ewangelii przede wszystkim
„Ojcze nasz”, w duchu i Sercu Chrystusa,
a z Ewangelii – prawda, dobroć,
dobroć łagodna i życzliwa,
czynna i cierpliwa,
niepokonana i zawsze zwycięska.

Św. Jan XXIII (Testament)