Pierwsze słowo – wołanie moje: Przyjdź!
„Szukam Ciebie, mój Boże, ze wszystkich sił.
Łaknie Ciebie dusza moja” (Ps 62, 2). Przyjdź!
Drugie słowo – zaproszenie Twoje: Przyjdź!
„Jeśli ktoś jest spragniony,
niech przyjdzie do Mnie i niech pije” (J 7, 37). Przyjdź!
Trzecie słowo – obietnica Twoja:
„Kto będzie pił wodę, którą Ja mu dam,
nie będzie pragnął na wieki.
Woda, którą Ja mu dam, stanie się źródłem wody
wytryskującej ku życiu wiecznemu” (J 4, 14). Przyjdź i pij!
Czwarte słowo – Ducha, Kościoła, moje: Przyjdź!
„A Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź!
A kto słyszy, niech woła: Przyjdź!
I kto odczuwa pragnienie, niech Przyjdzie.
Kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.
Amen. Przyjdź, Panie Jezu!” Amen. (Ap 22, 17.20)
Spraw, Boże mój i Panie, Skarbie mój upragniony,
niech te cztery słowa – wołania
będą w mojej modlitwie,
w moim życiu,
w mojej śmierci.
Amen.