Ja wciąż wierzę

Wierzę mimo wszystko – chciałoby się dodać do słów Marty. Jak bardzo jest nam bliskie to wyznanie. Choć właściwie wynika z niego znane skądinąd „a myśmy się spodziewali…” (Łk 24,21). Nie działasz, Boże, tak jak byśmy sobie tego życzyli. Trudna sytuacja śmierci osoby bliskiej, a z drugiej strony znajomość cudów dokonywanych przez Jezusa powoduje, że Marta wciąż wierzy w Jego moc, ale nie mieści jej się w głowie, że może się dokonać cud wskrzeszenia.

Każda trudna sytuacja w naszym życiu może być takim właśnie momentem. Szczególnie te najbardziej bolesne, osobiste, dotykające samych trzewi naszego jestestwa. To właśnie w takich sytuacjach Bóg chce dokonywać cudów nie mieszczących się w naszym ludzkim oczekiwaniu. Wielu doświadczonych przewodników duchowych twierdzi, że każde trudne doświadczenie w naszym życiu ma nam pomóc w naszym rozwoju duchowym, w naszym większym przylgnięciu do Jezusa, w oczyszczaniu nas z egoizmu. Bóg potrzebuje jednak naszej współpracy, nie buntu „ja wiem lepiej”, ale właśnie: „a ja wciąż wierzę”.

Dk. Bogdan Sadowski

Bogdan Sadowski – diakon stały archidiecezji warszawskiej, dziennikarz, pracował w różnych mediach katolickich. Ekspert w Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i redaktor naczelny polskiej edycji „Magnificat”.