MEDYTACJA DNIA

Nie wyrządzajcie krzywdy jeden drugiemu

W dzisiejszym psalmie śpiewamy: „Niech Bóg się zmiłuje nad nami, niech nam błogosławi, niech nam ukaże pogodne oblicze. Aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie wśród wszystkich narodów”. Jak pięknie byłoby, gdybyśmy tak wszyscy naprawdę myśleli.

Dla człowieka wierzącego trudna do akceptacji jest świadomość, że są ludzie, którzy nie chcą błogosławieństwa Bożego, nie chcą zbawienia. Jednak roztropność i zwykłe ludzkie doświadczenie mówią nam, że tacy ludzie są, czasami nawet obok nas.

Błogosławieństwo z dzisiejszego śpiewu przed Ewangelią podtrzymuje naszą wiarę, że jest głęboki sens przeciwstawiania się złu i napominania tych, którzy czynią zło z powodu odrzucenia Boga i Jego przykazań. Praktykowanie takiej postawy nie jest oczywiście sprawą prostą. Wymaga bardzo często dużej odwagi przeciwstawiania się panującej powszechnie opinii, a w dzisiejszych czasach przeciwstawiania się wszechobecnej „poprawności” – nawet jeżeli przychodzi zapłacić za to wysoką cenę: odrzucenia, pogardy, ośmieszenia, a czasami wręcz utraty życia, jak w przypadku św. Jana Chrzciciela.

Odważne i roztropne nazywanie „po imieniu” źródła krzywdy, wynikającej z postawy odrzucenia Stwórcy, jest przecież odmianą najważniejszego naszego przykazania, przykazania miłości Boga i bliźniego.

Dk. Bogdan Sadowski