Boże w Trójcy Świętej jedyny,
racz wejrzeć łaskawie na duszpasterza tej parafii,
aby ojcowskim sercem i Bożą mądrością do Ciebie nas prowadził.
Pocieszaj go w smutku,
ratuj w niebezpieczeństwach,
dodawaj mu sił do pracy,
zapal go gorliwością prawdziwie apostolską,
a serca nasze nakłoń ku niemu,
abyśmy jego nauk i rad zbawiennych chętnie słuchali
i wiernie je wykonywali. Amen.