Szczególny kult mam do Anioła Stróża. Od dziecka do niego się modlę. Mój Anioł Stróż wie, co robię. Moja wiara w niego, w jego opiekuńczą obecność stale się we mnie pogłębia.

Św. Jan Paweł II