Kapłan († 1931)Wspomnienie 7 września

Ignacy Kłopotowski urodził się w 1866 r. na Podlasiu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1891 r. w katedrze lubelskiej. Swojej działalności nie ograniczał do obowiązków duszpasterskich. Z myślą o bezdomnych i bezrobotnych stworzył Lubelski Dom Zarobkowy, w którym mogli oni pracować w wielu warsztatach, zarabiając na utrzymanie i mieszkanie. Założył Przytułek św. Antoniego dla moralnie upadłych kobiet oraz liczne domy opieki dla starców i sierocińce. Z pomocą bogatych ziemian zainicjował założenie w podlubelskich wsiach sieci szkół wiejskich, narażając się na represje ze strony władz rosyjskich. Przywiązywał dużą wagę do działalności wydawniczej: różne czasopisma, które wydawał, osiągnęły ogólny nakład 8 mln egzemplarzy. Założył Zgromadzenie Sióstr Loretanek dla kontynuowania dzieła edukacji poprzez wydawanie prasy i książek religijnych. Zmarł nagle 7 września 1931 r., w wigilię święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. „Z pism, które pozostały po księdzu Ignacym – napisał bp Sławoj Leszek Głódź – tchnie wielkie umiłowanie Różańca i Eucharystii. Ta miłość była źródłem jego dynamizmu i skuteczności jego pracy. Mszę świętą uważał za sprawę najważniejszą i najświętszą w swoim życiu. Adorację Chrystusa w Najświętszym Sakramencie odprawiał po kilka razy w ciągu dnia. A w wolnych chwilach zazwyczaj widywano go z różańcem w ręku”.

Bł. Ignacy, naucz nas łączyć skuteczną pracę z gorliwą modlitwą.