Rodzicami Najświętszej Panny według apokryficznej Protoewangelii Jakuba byli Joachim i Anna. Maryja urodziła się w pobliżu świątyni w Jerozolimie i chociaż ta wiadomość prawdopodobnie jest legendą, to jednak zawiera w sobie głęboką myśl, ukazując ścisłe powiązanie Maryi ze świątynią. Protoewngelia podaje dalej, iż Maryja w dwunastym roku życia została oddana do świątyni, by w zaciszu uczyć się Prawa i służyć Panu pracą tkacką i hafciarską. O początkach święta Narodzenia NMP dowiadujemy się od Ojców Kościoła. Najprawdopodobniej święto to zaczęto obchodzić między Soborem Efeskim (431 r.) a Soborem Chalcedońskim (451 r.). Od Andrzeja z Krety dowiadujemy się, że święto to już w VII w. wśród Greków nie było świętem nowym. Na Zachodzie wprowadzone zostało najpierw przez Kościół rzymski. Później z Rzymu dotarło do Francji (VII w.), Hiszpanii (VII w.), Niemiec (VIII w.) oraz Brytanii (VIII w.). Świętem ogólnokościelnym zostało ustanowione prawdopodobnie dopiero w XI w. W trzech świętach związanych z narodzinami, obchodzonych w Kościele, już w średniowieczu dostrzeżono głęboką i niezwykle wymowną symbolikę: Jan był promieniem… Maryja – jutrzenką, a Narodzenie Chrystusa – wschodem słońca. Święto Narodzenia NMP prawdopodobnie od początku obchodzono 8 września. Niestety nie znamy przyczyn wybrania tej daty. Dzień uroczystości Niepokalanego Poczęcia ustanowiono później według święta Narodzenia Maryi na dzień 8 grudnia. Święto Narodzenia NMP to święto rodzinne. Stanowi o tym życie Boga pośród swego ludu, gdzie Bóg jest Ojcem, Chrystus Bratem, a Maryja – Matką, my natomiast braćmi i siostrami w wierze. Święto 8 września zwane jest w Polsce również świętem Matki Bożej Siewnej. W tym to dniu rolnicy, którzy zabierają się do siewów, proszą Maryję, by pobłogosławiła ich pracę.

Przenieśmy ten polski zwyczaj również na pole pracy duchowej. We wrześniu dzieci i młodzież rozpoczynają rok szkolny. Maryja odgrywa ogromną rolę w wychowaniu i kształtowaniu młodych ludzi, o czym świadczy tylu świętych, m.in. św. Stanisław Kostka, patron młodzieży polskiej. Polecajmy Sercu Maryi dzieci i młodzież polską, aby dobrze wykorzystała czas młodości na gorliwą naukę i z zapałem dążyła do wyższych rzeczy na wzór swojego patrona. Niech w tym ich trudzie towarzyszy im nieustannie ta najlepsza z matek – Maryja.

Idzie Matka Boska siewna
po jesiennej roli,
…rzuca swe promienne blaski
na pola i sioła,
miłosierna, pełna łaski
patrzy dookoła. (J. Skura)

Opracowane na podstawie: Maryja w roku kościelnym, Mały słownik maryjnySalvatoris Mater Rok VI styczeń-marzec 2004 Nr 1(21), J. Domański Z Niepokalaną przez Rok Pański