Pozdrawiam Cię, święty Józefie,
którego duszę napełniła łaska Boża.
Na Twoich rękach został złożony Zbawiciel,
a potem wzrastał pod Twym spojrzeniem.

Błosławionyś Ty między wszystkimi
mężami i błogosławiony jest Jezus,
Boskie Dziecię Twojej dziewiczej Oblubienicy.

Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu,
wspieraj nas w naszym zatroskaniu
o rodzinę, o zdrowie i pracę,
po wszystkie dni naszego życia,
i racz nas wspomagać
w godzinie śmierci naszej.