Przypadające 14 września święto Podwyższenia Krzyża Świętego przypomina nam jeszcze raz o wydarzeniach Wielkiego Piątku i Wielkanocy, lecz w innym miejscu kładzie akcent na to, co miało wówczas miejsce. W Wielki Piątek na pierwszy plan wysuwa się męka i śmierć Jezusa, w Wielkanoc najważniejsze jest Zmartwychwstanie i pusty grób. Podczas dzisiejszego święta nasze spojrzenia kierujemy wstecz. Wówczas zauważamy, iż stojący na Golgocie Krzyż był jednocześnie znakiem zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. Co więcej, symbolem, którego w chwili cierpienia nikt nie potrafił rozpoznać. Teraz to już wiadomo. Podwyższony, a przez to daleko widoczny unosi Zbawiciela ludzkości: Syna Bożego, który wyswobodził nas z niewoli grzechu i śmierci.