TAJEMNICE ŚWIATŁA

1. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Odpowiadając na świadectwo Boga Ojca o Chrystusie stojącym w wodach Jordanu: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie” (Mt 3, 17), pasterze Kościoła wraz ze swymi rodakami przywoływali wstawiennictwa Maryi: „Pomnij, Matko-Dziewico, przed obliczem Boga na oddany Tobie Naród, który pragnie nadal pozostać królestwem Twoim pod opieką najlepszego Ojca wszystkich narodów ziemi. Przyrzekamy uczynić wszystko, co leży w naszej mocy, aby Polska była rzeczywistym królestwem Twoim i Twojego Syna, poddanym całkowicie pod Twoje panowanie w życiu naszym osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym”.

2. Cud w Kanie Galilejskiej

W odpowiedzi na słowa Maryi z Kany Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie” (por. J 2, 5). Polacy ślubowali: „Matko łaski Bożej! Przyrzekamy Ci strzec w każdej duszy polskiej daru łaski jako źródła Bożego życia. Pragniemy, aby każdy z nas był w stanie łaski uświęcającej i był świątynią Boga, aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się Domem Bożym i Bramą Niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię – pod przewodem Kościoła katolickiego – do ojczyzny wiecznej”.

3. Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Chrystus pragnie objawić królestwo Boże w duszy każdego człowieka. Dlatego biskupi stanęli w obronie prawa do życia każdej osoby ludzkiej: „Święta Boża Rodzicielko i Matko dobrej rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi z Żłóbek Betlejemski, że odtąd wszyscy staniemy na straży rodzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego rodzącego się dziecka i każdej kołyski równie mężnie, jak ojcowie nasi walczyli o byt i wolność Narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.

4. Przemienienie na górze Tabor

W tajemnicę swojej Boskiej chwały Pan Jezus pragnie wprowadzić nie tylko kilku wybranych, ale każdego człowieka, dlatego też Polacy ślubowali: „Matko Chrystusa Domie złoty! Przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, wszczepić w umysły i serca ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich i ojczystych”.

5. Ustanowienie Eucharystii

Świadomi przestrogi Zbawiciela „Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 53), Polacy z wiarą wołali do Maryi: „Przyrzekamy Ci wychować młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. Zwierciadło sprawiedliwości! Wsłuchując się w odwieczne tęsknoty Narodu, przyrzekamy Ci kroczyć za Słońcem sprawiedliwości, Chrystusem, Bogiem naszym.