Maryja, Matka każdego wierzącego. Matka niosąca w swoim sercu każde ludzkie istnienie. Przekazuje nam bogactwo swej wiary. Wrażliwość spojrzenia. Ofiarność serca. Gotowość przyjmowania planów Bożych.

Ks. Mateusz Kierczak