Ty jesteś Bogiem wiecznym, Jedynym, Niestworzonym!
Trójco Święta w Ojcu, Synu i Duchu!
Stwórco stworzenia widzialnego i niewidzialnego,
Ty jesteś Panem i Władcą.
Uwiodłeś mnie swoją pięknością,
miłością Twoją mnie zraniłeś,
całego mnie przemieniłeś.
Twoja piękność mnie pochwyciła
i jestem osłupiały,
o Trójco, mój Boże!
Te same są rysy w każdym z Trzech
i Trzej są jednym Obliczem –
Ty, mój Boże, Ty Boże wszechświata!
Niech moimi oczyma ujrzę Twoją chwałę,
ja, który ją głoszę słowami codziennie.
Ty, Stwórco i Władco wieków,
Trójco, mój Boże!

Symeon Nowy Teolog

Psalm trynitarny