Boży anioł jest zawsze z nami;
jest obecny w naszym życiu,
nieustannie troszczy się o nas
i otacza niezwykłą miłością i przyjaźnią.
Należy więc być mu oddanym:
nie tylko odwzajemniać się uczuciem
za uczucie, ale również oddawać mu cześć.
Przejawia się ona w praktykowaniu
codziennej modlitwy, kiedy to wzywamy
swojego anioła na początku i na końcu
każdego dnia, ale również w jego trakcie.

Pius XI