W żłobie na sianku w śnie pogrążony leży Jezusek w kłębek skulony.
Z zimna przebiera swymi nóżkami.
Okrycia szuka dwiema rączkami.
Józef mu śpiewa miłą piosenkę. Uśmiechem darzy Świętą Panienkę.
Zwierzęta zgodnie pokłon oddają.
Anieli cieszą Dziecinę małą. Tylko my biedni zawiść czujemy.
Spisek morderstwo Tobie knujemy.
Bóg Syna swego nam ofiaruje. Pyszny zaś człowiek nic nie pojmuje.
Do Boga wołam z wielkim przejęciem. Daruj nam, Panie, takie przyjęcie.

Św. Teresa z Avila