Imię Jezus (hebr. Jehoszua, skrócone Jeszua, znaczy „Jahwe zbawia”) zostało nadane Synowi Maryi zgodnie z poleceniem Boga przekazanym przez anioła. Pamiętajmy, że w tym imieniu jest nasze zbawienie: „I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12) Papież Franciszek w jednej z katechez zachęcał: „Powierzmy się imieniu Jezus, wzywajmy imienia Jezusa, pozwalając, aby pobudzał nas Duch Święty, aby ufnie modlić się w imię Jezusa” (5.04.2013).