Wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Serce Maryi

Wspomnienie obowiązkowe Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny Serce Maryi. Wiernie rozważało słowa i wydarzenia. Zachowywało wspomnienia.

Poczynając od Zwiastowania, przez spotkanie z Elżbietą, Narodzenie Jezusa w Betlejem, Ofiarowanie i przepowiednię Symeona, ucieczkę do Egiptu, dzisiejszy epizod odnalezienia 12-letniego Jezusa w Świątyni Jerozolimskiej, przez wydarzenia w Kanie, wędrówkę i nauczanie Jezusa w Judei i Galilei, Jego Mękę i Śmierć, Zmartwychwstanie i  Wniebowstąpienie.
Serce, będące mieszkaniem Ducha Świętego, całkowicie Mu podporządkowane we wszystkich swoich poruszeniach. Serce, które tu na ziemi przeżywało radości i troski, wesele i rozdzierający ból. Nic nie zostało Mu zaoszczędzone. Serce rozumiejące każdego z nas, wstawiające się za każdym z osobna.

Serce kochające swoje wszystkie dzieci, które powierzył Maryi na Krzyżu Chrystus, a tak mało kochane i znane.
Serce często zapominane i obrażane, a pomimo to wciąż wyjednujące łaski i dary z wysoka.
Serce, które tłumaczy i wzywa ludzi do nawrócenia.
Serce, które zna naszą małostkowość i dlatego obiecujące tak wiele wszystkim, którzy odprawią nabożeństwo pierwszych sobót, którzy włączą się w modlitwę różańcową.
Serce, które pragnie nas ratować przed nami samymi, i prowadzić nas do Serca swojego Syna.
Serce, które nigdy nie upomina się o siebie, ale o nie zasmucanie Boga naszymi grzechami.

Najpewniejszą drogą podążania za Panem jest życie z Maryją, dla Maryi,  przez  Maryję; z Jej Niepokalanym Sercem, dla Jej Serca i przez Jej Niepokalane Serce.

Barbara Karpińska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *