Każdy dzień w klasztorze jest uporządkowany według pór modlitwy, pomiędzy którymi wypełniamy czas pracą, studium i odpoczynkiem. Ty także postaraj się o swój plan dnia. Przede wszystkim o czas, w którym będziesz sam na sam z Bogiem – Solus cum Deo solo, to dewiza naszego Zakonu i źródło siły, które uświęca dzień i pozwoli Ci wszystkie pozostałe czynności wykonywać z radością na chwałę Pana. Przylgnij też całym sercem do Maryi. Bądź pokornym uczniem w Jej szkole posłuszeństwa Słowu Boga. Ona Cię bezpiecznie poprowadzi na tej drodze.

Nie bój się! Jeśli Jezus Cię wzywa, to da Ci też łaskę rozeznania, siłę i ludzi, którzy Ci pomogą. Nie bój się przeciwności. Duch Święty Cię poprowadzi. Nadstawiaj tylko uszu, otwieraj swą duszę, abyś słyszał, co On do Ciebie mówi. Bądź jak prorok Samuel czujny i posłuszny temu Słowu, które otrzymasz.

MODLITWY CODZIENNE

Modlitwy poranne

Każdy dzień rozpoczynaj od ofiarowania go Panu. Najpierw odmawiaj modlitwy na rozpoczęcie dnia, które są podane poniżej, po nich módl się Jutrznią z Liturgii Godzin i rozmyślaniem.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze Przedwieczny, w zjednoczeniu z intencjami Twojego Syna Jezusa Chrystusa, ożywiony mocą Ducha Świętego, wzywając wstawiennictwa Bogarodzicy Dziewicy Maryi, świętego Pawła, Patrona Zakonu paulińskiego i wszystkich świętych, ofiaruję ci wszystkie myśli, słowa i uczynki dnia dzisiejszego na większą chwałę Twoją, moje uświęcenie i zbawienie świata.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
I poczęła z Ducha Świętego.

Zdrowaś Maryjo…
Oto ja Służebnica Pańska.
Niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo…

A Słowo Ciałem się stało.
I zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Wszechmogący Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż, za wstawiennictwem Maryi Panny, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

Aniele Boży, Stróżu mój, mnie powierzonego Tobie przez dobroć Bożą w dniu dzisiejszym oświecaj i strzeż, kieruj mną i rządź. Amen.

Zobacz: Modlitewnik pauliński w rozeznawaniu powołania