O Matko łaskawa i dobra,
której serce przeniknął miecz boleści,
oto my biedni i chorzy stajemy przed Tobą
na Kalwarii obok krzyża Jezusowego.
Powołani do trudnej łaski cierpienia
pragniemy dopełnić w nas tego, czego nie dostaje
cierpieniom Chrystusa za Ciało Jego, za Kościół (por. Kol 1, 24)
Poświęcamy Tobie, Matko, nas samych
i nasze cierpienia, żebyś je położyła
na ołtarzu krzyża Twego Boskiego Syna
jako pokorne ofiary przebłagalne
za zbawienie nasze i naszych bliźnich.

Przyjmij, Matko Bolesna, to nasze poświęcenie
i ofiarowanie. Wzmocnij w naszych serach
wielką nadzieję, abyśmy uczestnicząc już teraz
w cierpieniach Jezusa, mogli kiedyś z Nim razem
być w radości wiecznego szczęścia w Domu Ojca. Amen.