Dusze pobożne powiadają sobie, że w każdym słowie, każdym czynie Mistrza zawiera się szczególna łaska, ułatwiająca nam wykonywanie tych cnót, których opis czytają w Ewangelii. Toteż oddają cześć Słowu Bożemu, ukrytemu pod zewnętrzną skorupą liter, błagają je o światło, o zrozumienie Jego nauk, zasmakowanie w nich i o wprowadzanie ich w życie. Takie czytanie jest medytacją, pobożną rozmową z Jezusem; dusze wychodzą z niego mocniej zdecydowane wstępować w ślady Tego, którego podziwiają i miłują.

Adolf Tanquerey SJ