Światłością jest Ojciec, Światłością jest Syn.
Światłością jest Duch Święty – ogień w naszych sercach.
Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza!

Miłością jest Ojciec. Łaską jest Syn.
Jednością jest Duch Święty.
Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza!

Źródłem jest Ojciec. Darem jest Syn.
Wylaniem miłości jest Duch Święty.
Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza!

Potęgą jest Ojciec. Mądrością jest Syn.
Dobrocią jest Duch Święty.
Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza!

Myślą jest Ojciec. Słowem jest Syn.
Wzdychaniem jest Duch Święty.
Uwielbiamy Cię, Trójco Przenajświętsza!

Liturgia wschodnia