KLIKNIJ ZDJĘCIA – FOTORELACJA Z WIGILII PASCHALNEJ A.D. 2022

Powiesili Ciebie Panie na krzyżu za nasze grzechy, jak wielka to niesprawiedliwość. Uczynił to Bóg z miłości do nas, by przez tę ofiarę dać nam życie wieczne.
Czym zasłużyliśmy sobie na tak wielką łaskę. To my winniśmy zawisnąć na Golgocie.
Przyjąłeś Panie z pokorą wolę Ojca. Nie pytałeś dlaczego, oddając się bez reszty w Jego ręce.
Panie ! Dlaczego nie rozumiem tej miłości. Wszystko co mam , Tobie zawdzięczam, i nie potrafię tego docenić. Dlaczego Panie , Ty mnie jeszcze kochasz, Ja tego nie mogę zrozumieć.
Przecież ciągle , na nowo zadaję Tobie ból. Obiecuję poprawę i znowu grzeszę. A Ty mi znowu przebaczasz. I gdy Cię proszę o pomoc , nigdy mi jej nie odmawiasz, Ja tego naprawdę nie mogę zrozumieć.
Mówią , że jesteś Miłością. Naucz mnie Panie Twego kochania, Twej woli przebaczania, Twego Miłosierdzia, Twego nade mną czuwania.
I naucz mnie jeszcze Panie takiego życia, które przywiedzie mnie do Ciebie, bym mógł niegodny stanąć przed Tobą i rzec, dziękuję Ci Panie , że mi zaufałeś.

Janusz Marczewski