! Kor 15, 1-8; Ps 19; J 14, 6-14

„Pokaż nam Ojca”
On nas chrzci, daje nam Ducha Świętego,
rozgrzesza, daje nam siebie w Eucharystii,
jest stale w tabernakulum, a my niejednokrotnie
krzyczymy: „Gdzie jesteś?!”.Czy idąc z żoną
– mężem, dzieckiem, ojcem, matką – przez
miasto, pytasz ją: „Gdzie jesteś?” Nie. Ponieważ
jest obok. Dlaczego więc pytasz o to Boga?

Ks. dr hab. Tomasz Szałanda