KLIKNIJ – FOTORELACJA Z MISJI ŚW.

Naszą uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej poprzedziły misje święte, które głosił o. Bogdan Waliczek, paulin, proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z Biechowa. W ich trakcie, w poszczególnych dniach nauk (25-30.06), obok codziennej modlitwy różańcowej, odmawianej litanii do Serca Pana Jezusa, mogliśmy się przekonać, że Bóg nas kocha; odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, wierząc, że wszystko, co osiągnęliśmy od momentu Chrztu św. zawdzięczamy Bogu. Naszej misyjnej modlitwie, obok jej zasadniczych wątków – dzięki sugestywnym wskazówkom misjonarza – towarzyszyły wspólnotowe wyrażenie uwielbienia aktów Chrztu św., pokuty, czynionych wzajemnie znaków krzyża na czołach członków wspólnoty parafialnej, czy odnowy przyrzeczeń małżeńskich, kiedy mogliśmy słowami i gestami wyrażać nasz stosunek do Sakramentów. I właśnie taki przebieg nauk misyjnych, swym wyjątkowym charakterem, uwrażliwił nas na godne przyjęcie Matki Bożej, za co wyrażamy szczere podziękowanie o. Bogdanowi, za trud i ubogacenie przebiegu naszej uroczystości Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.

Janusz Marczewski