KLIKNIJ – FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI

Dokładnie przed ponad 43.laty, w sobotę 9 grudnia 1978 r., w ramach peregrynacji Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po polskich parafiach, przyjęliśmy z wielką, nieukrywaną ufnością Jej wizerunek w naszej świątyni. Wówczas, naszej wielkiej modlitwie przewodniczył sufragan gnieźnieński ks. bp Jan Czerniak, w asyście proboszcza ks. prałata Zenona Willi. Są zapewne wśród nas osoby, które pamiętają tamto wydarzenie i mogą o tym zaświadczyć. Dzisiaj, gdy od tamtej daty mija dokładnie 15910 dni, witamy ponownie Matkę Bożą w kopii Jej Jasnogórskiego Wizerunku, którą w naszym imieniu powitał dziekan wągrowiecki ks. kan. Tomasz Kruszelnicki, w asyście proboszcza o. Józefa Stępnia. Wypada nam wspomnieć, że „przywiózł” Matkę Bożą do nas, kustosz peregrynującej kopii, o. Dariusz Nowicki – poprzedni pierwszy pauliński proboszcz naszej świątyni. Witamy dzisiaj Matkę Bożą, jakoby w należącym do Niej paulińskim domu, bo przecież od grudnia 2018 r. ma tu poświęcone Jej miejsce w ołtarzu. Dzisiejszą uroczystość zapamiętamy, jako wielkie przeżycie duchowe. Zapamiętamy też okoliczności, które im towarzyszyły. Na kilka minut przed planowanym procesyjnym przejściem do kościoła farnego, rozpętała się wielka ulewa z gradobiciem i burzą, która m.in. uszkodziła rosnące na dziedzińcu klasztornym drzewa, których znacznych rozmiarów konary spadły na zaparkowane samochody, oszczędzając jednak samochód kaplicę. Ulewny deszcz spowodował, że zamiast procesyjnego przeniesienia Obrazu Matki Bożej z fary do klasztoru, trzeba było użyć do tego celu samochodu kaplicy. W wyniku burzy, kościół został pozbawiony energii elektrycznej, stąd początek uroczystości miał miejsce przy pilnie roznoszonych świecach. Jednak z czasem energia elektryczna została przywrócona. Powitania w bramie klasztornej dokonali: dziekan wągrowiecki ks. kan. Tomasz Kruszelnicki oraz proboszcz o. Józef Stępień. Następnie członkowie Towarzystwa Świętego Wojciecha przenieśli Obraz Matki Bożej do głównego wejścia do świątyni, gdzie został przejęty przez oo. Paulinów, którzy wnieśli do wnętrza i umieścili w przygotowanym ołtarzu. Powitania w imieniu parafian dokonał proboszcz o. Józef Stępień; stosowne słowa powitania w imieniu parafian wypowiedzieli małżonkowie Ewa i Dzierżysław Bonowscy oraz przedstawiciele młodzieży. Za peregrynację Obrazu do kościoła farnego, podziękował proboszcz ks. kan. Piotr Kalinowski. Uroczystej Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył i homilię wygłosił dziekan wągrowiecki ks. kan. Tomasz Kruszelnicki, który na wstępie odczytał list Ojca Św. Franciszka, skierowany na ręce Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski ks. Abpa Wojciecha Polaka, z życzeniami dla archidiecezjan gnieźnieńskich, w związku z trwającą peregrynacją Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Koncelebransami księża proboszczowie parafii wągrowieckich oraz oo. Paulini. Nazajutrz, po całonocnych modlitwach, które trwały również do godzin popołudniowych i odprawionej mszy św. dziękczynnej, której przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej ks. bp Radosław Orchowicz, Obraz Matki Bożej, w zaplanowanej wcześniej trasie, został przewieziony do parafii Św. Wojciecha w Wągrowcu.
Naszą uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej poprzedziły misje święte, które głosił o. Bogdan Waliczek, paulin, proboszcz Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia z Biechowa. W ich trakcie, w poszczególnych dniach nauk (25-30.06), obok codziennej modlitwy różańcowej, odmawianej litanii do Serca Pana Jezusa, mogliśmy się przekonać, że Bóg nas kocha; odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne, wierząc, że wszystko, co osiągnęliśmy od momentu Chrztu św. zawdzięczamy Bogu. Naszej misyjnej modlitwie, obok jej zasadniczych wątków – dzięki sugestywnym wskazówkom misjonarza – towarzyszyły wspólnotowe wyrażenie uwielbienia aktów Chrztu św., pokuty, czynionych wzajemnie znaków krzyża na czołach członków wspólnoty parafialnej, czy odnowy przyrzeczeń małżeńskich, kiedy mogliśmy słowami i gestami wyrażać nasz stosunek do Sakramentów. I właśnie taki przebieg nauk misyjnych, swym wyjątkowym charakterem, uwrażliwił nas na godne przyjęcie Matki Bożej, za co wyrażamy szczere podziękowanie o. Bogdanowi, za trud i ubogacenie przebiegu naszej uroczystości Nawiedzenia Kopii Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej.
Uroczystość Nawiedzenia Matki Bożej przeszła do historii; na zawsze zapisze się w annałach naszej parafii. Wyrażamy wdzięczność Bogu, że pozwolił nam w niej uczestniczyć, a Matce Bożej za Jej obecność i wszelkie doznania duchowe.

Janusz Marczewski