“Módl się za nami grzesznymi”!
Matko Kościoła, pod Twoją opiekę uciekamy się i Twoim myślom się polecamy.
Prosimy Cię za Kościół, aby był wierny czystości wiary, trwał w nadziei, w gorliwości miłosierdzia, w dyspozycyjności apostolskiej i misyjnej, w szerzeniu sprawiedliwości i pokoju.
Polecamy Ci płodność nowej ewangelizacji, wierność w miłości dającej pierwszeństwo ubogim i formację chrześcijańską młodzieży, polecamy Ci liczne powołania kapłańskie i zakonne, szczodrość tych, którzy poświęcają się życiu misyjnemu, polecamy także zjednoczenie i uświęcenie wszystkich rodzin.
Św. Jan Paweł II