Modlitwa

Ojcze Przedwieczny ofiarujemy Tobie
Najdroższą Krew Chrystusa,
niech ona zgładzi nasze grzechy,
obdarzy zmarłych zbawieniem
i zachowa Twój Kościół
w jedności i miłości.
Amen.

Zawołanie

BŁOGOSŁAWIONA KREW JEZUSOWA.
NA WIEKI BŁOGOSŁAWIONA

Modlitwa

Ojcze Przedwieczny, czcimy rzeczywiście Krew Twojego Syna,
wtedy, gdy doceniamy życie każdej osoby ludzkiej
i odnosimy się z szacunkiem do Jego Krwi.
Prosimy Cię,
byśmy czcząc Krew Chrystusa
doszły do szczytów osobistej świętości
tak jak Maria De Mattias
adoratorka i apostołka,
i abyśmy wszyscy mogli razem ze świętymi twymi
śpiewać chwałę Barankowi.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.