Maryjo, Matko Pięknej Miłości, naucz nas prawdziwie kochać. Oczyść nasze serca z egoizmu, z lęku o siebie, z myślenia tylko o sobie. Naucz nas pięknej miłości, czystej i bezinteresownej, abyśmy kochali innych tylko dla nich samych, ofiarując im siebie. Naucz nas czystego spojrzenia, abyśmy w naszych decyzjach i czynach, widzieli dobro i szczęście wszystkich, a nie tylko własne. Wyzwól nas z pożądliwości, abyśmy umieli patrzeć na innych z szacunkiem, ogarniając ich szerokim sercem miłości szczerej, czystej, pragnącej czynić dar z siebie dla innych. Abyśmy potrafili ludzi kochać takimi, jakimi są, nie żądając nic w zamian. Spraw, abyśmy chcieli dobra nawet nieprzyjaciół, abyśmy nie pragnęli zemsty, ale ich nawrócenia. Matko Pięknej Miłości, uproś nam łaskę czystości życia, abyśmy odważnie budowali Boże piękno w sobie w relacjach z innymi. Chroń nasze ciało i zmysły, niech stają się świątynią Ducha Świętego.

Święta Rodzicielko Boża i Matko nasza, Maryjo! Przynosimy Ci naszą ubogą i słabą miłość. Wejrzyj na nią Twoim dobrym spojrzeniem i spraw, aby nasze serca napełniły się prawdziwą miłością, jaką może dać tylko Bóg. Otwórz nasze oczy, abyśmy dostrzegli Boże piękno w sobie, że jesteśmy chciani i kochani przez Boga, że każdy z nas jest umiłowanym dzieckiem Boga. Powierzamy Ci nasze dojrzewanie w miłości. Pragniemy, aby była ona wierna i mocna.

Maryjo, pomóż nam tworzyć wraz z innymi cywilizację miłości i wyjednaj nam to, o Cię prosimy.

Amen.