KLIKNIJ – FOTORELACJA Z KONGRESU

Mija właśnie 50 lat, gdy w Wągrowcu, w dniach 26-28 maja 1973 r. obradował Kongres Biblistów Polskich, z udziałem m.in. Prymasa Polski ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, kard. Karola Wojtyły, abpa Antoniego Baraniakasekretarza Prymasa Polski. Te dni, to również inne wydarzenie, które wówczas przeżywaliśmy, a mianowicie poświęcenie pomnika ks. Jakuba Wujka na dziedzińcu kościoła farnego. Jak przebiegały obrady kongresowe i towarzyszące im wydarzenia, zrelacjonował je ks. prof. dr hab. Tomasz Jelonek. Skrót tej relacji zamieszczam poniżej.
Doroczne spotkanie biblistów polskich w 1973 r. odbyło się w Wągrowcu, miejscu urodzenia księdza Jakuba Wujka. Każdy Kongres jest okazją przeglądu osiągnięć i wymiany doświadczeń.
Kongres w Wągrowcu, spełniając te zadania, był równocześnie okazją do uczczenia pamięci dwóch mężów, którzy w biblistyce polskiej odegrali znamienną rolę. Pierwszym z nich był oczywiście rodak wągrowiecki ks. Jakub Wujek, drugim urodzony w położonym czternaście kilometrów od Wągrowca Rogoźnie, syn Ziemi Wielkopolskiej, profesor Uniwersytetów Jana Kazimierza i Jagiellońskiego — ksiądz Aleksy Klawek.
Miejscem spotkania było dawne opactwo cysterskie, obecnie klasztor oo. Paulinów w Wągrowcu. W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przylegającym do klasztoru, rozpoczął się Kongres w sobotę 26 maja mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski.
Po mszy św. w szerokim pocysterskim krużganku, zamienionym na salę obrad, do zgromadzenia biblistów przemówił Ksiądz Prymas i Ksiądz Kardynał Karol Wojtyła.
W pierwszym dniu Kongresu odbyły się dwa posiedzenia. Na przedpołudniowe złożyły się referaty ks. Janusza Frankowskiego: „Od Biblii Wujka do Biblii Tysiąclecia” i ks. prof. dr Stanisława Łacha: „Psalmy mesjańskie w egzegezie Szkoły Skandynawskiej”.
Sobotni wieczór poświęcony został ks. Aleksemu Klawkowi. W czasie. Mszy św., koncelebrowanej przez uczniów Ks. Klawka pod przewodnictwem ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, licznie zebranym wiernym, postać ich rodaka przybliżył ks. prof. Władysław Smereka.
Drugi dzień Kongresu poświęcony został uroczystościom związanym z postacią ks. Jakuba Wujka, który urodził się w Wągrowcu w roku 1541, tu rozpoczął edukację w szkole klasztornej cysterskiej, tu w latach młodzieńczych uczestniczył w budowie do dziś stojącego kościoła farnego pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła, i stąd ruszył w świat, by służyć Bogu i Ojczyźnie w zakonie jezuickim.
Czterdzieści lat temu postawiono w Wągrowcu, pomnik ks. Jakuba Wujka. Było to brązowe popiersie wykonane przez artystę Edwarda Haupta. W czasie okupacji niemieckiej, popiersie tego, który w mowie polskiej oddał słowa Pisma Świętego, zostało zniszczone. W czterdziestą rocznicę postawienia tamtego pomnika, staraniem ks. Prałata E. Mikołajczyka, przez wierny lud wągrowiecki pomnik został odbudowany. Wyrzeźbił go w piaskowcu. artysta rzeźbiarz Antoni Szulc. Z tej okazji, w ramach Kongresu Biblistów Polskich, nastąpiło poświęcenie pomnika przez Ks. Kardynała Prymasa. Po uroczystym poświęceniu, odprawiono przed kościołem farnym mszę św. koncelebrowaną. Uczestniczyli w niej bibliści polscy pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Trzeba zaznaczyć, że bibliści polscy uczcili także pamięć ks. Jakuba Wujka wygłaszając konferencje o nim w sobotę wieczorem i na wszystkich mszach św. niedzielnych w kościołach Wągrowca. Postać wielkiego syna tego miasta ożyła więc nie tylko na obradach specjalistów, ale przybliżona została wszystkim, którzy przebywając w Wągrowcu, w niedzielę 27 maja uczestniczyli w mszach świętych i przez to wyrazili łączność wiary z tym, który wsławił swoje miasto w całej Polsce. Głównym organizatorem Kongresu był ks. prof. dr Felicjan Kłoniecki, a wszystkich uczestników gościł gospodarz Domu ks. Jakuba Wujka ks. prałat Zenon Willa.

Wewnątrz kościoła klasztornego, umieszczona jest tablica, upamiętniająca wspominany dzisiaj Kongres Biblistów Polskich.

Janusz Marczewski