2014_dzien_papieski

“Świętymi bądźcie”
Pod takim hasłem w niedzielę 12.10. obchodzony jest XIV Dzień Papieski. To kolejna okazja do uważniejszego wsłuchania się w słowa i myśli św. Jana Pawła II, a przede wszystkim do wzięcia ich sobie na serio do serca. To również sposobność, by pomnożyć trochę dobra.

Jak tłumaczy ks. dr Piotr Halczuk, koordynator diecezjalny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która organizuje obchody Dnia Papieskiego, powyższe hasło wybrano nieprzypadkowo. Z jednej strony nawiązuje ono do kwietniowej kanonizacji papieża Jana Pawła II, z drugiej podkreśla temat, który stanowił fundament jego myśli i nauczania. „Świętość, do której św. Jan Paweł II tylekroć nas wzywał, jest konkretnym powołaniem każdego z nas. Nie jest czymś nadzwyczajnym, zarezerwowanym dla wybranych, ale celem naszego życia, do osiągnięcia którego każdy z wierzących jest wezwany” – mówi ks. Halczuk.

W Gnieźnie międzyparafialne obchody Dnia Papieskiego skoncentrują się wokół trzech wydarzeń. W południe w katedrze gnieźnieńskiej sprawowana będzie Msza św. pod przewodnictwem bp. seniora Bogdana Wojtusia. O godzinie 16.00, również w bazylice prymasowskiej, odmówiona zostanie Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po jej zakończeniu dzieci z gnieźnieńskiego przedszkola sióstr służebniczek zaprezentują przedstawienie poświęcone św. Janowi Pawłowi II i bł. Edmundowi Bojanowskiemu, którego rok aktualnie przeżywamy. Jak tłumaczy ks. Halczuk, obaj dążyli do świętości, obaj również w sposób szczególny umiłowali dzieci. Wieczorem o godzinie 20.00 w kościele pw. bł. Radzyma Gaudentego na gnieźnieńskich Winiarach odbędzie się czuwanie modlitewne młodzieży, współorganizowane przez Centrum Przygotowań ŚDM. Czuwanie przygotowuje młodzież, zaproszeni są jednak wszyscy. Niedzielne obchody Dnia Papieskiego będą kontynuowane w kolejnym tygodniu. W czwartek 16 października w kościele pw. Świętej Trójcy odbędzie czuwanie modlitewne ze św. Janem Pawłem II w intencji rodzin. Dzień później, 17 października, zaplanowano finał konkursów papieskich zorganizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Dzień Papieski to także zbiórka na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które wspiera materialnie zdolną młodzież z ubogich rodzin. Jak co roku przed kościołami wolontariusze i stypendyści zbierać będą ofiary do puszek, które zsumowane i podzielone na stypendia pomagają uczniom dojechać do szkół, opłacić stancję, kupić książki i potrzebne pomoce naukowe i wreszcie rozwijać się dzięki dodatkowym lekcjom. „To dzieło będzie trwać i owocować tak długo, jak długo będzie propagowane i wspierane przez cały Kościół, przez nas wszystkich: hierarchów, księży, osoby zakonne, ludzi świeckich. Włączając się w nie pomagamy zdobyć wykształcenie młodym zdolnym ludziom, którzy w przyszłości będą być może mieli konkretny wpływ na kształt życia społecznego i politycznego w naszym kraju” – dodaje ks. Halczuk.
BK

Więcej o Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na www.dzielo.pl
List biskupów na XIV Dzień Papieski