-Konferencja-Episkopatu-Polski1

Decyzja nr 1/368/2015

Biskupów diecezjalnych

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia dyspensy od obowiązku

zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych

Biskupi diecezjalni obecni na 368. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się w Warszawie w dniach 11-12 marca 2015 r., na podstawie art. 9 Statutu KEP, w związku z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r., podjęli decyzję o udzieleniu dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek 1 maja 2015 r.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

.