bp Wętkowski

Już po raz drugi, Wągrowiecki Konwent Paulinów, jako gospodarz parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, wraz z wielką rzeszą parafian i gości, uroczyście obchodził swoje patronalne święto. Doceniając wagę tego święta, biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej, ks. bp Krzysztof Wętkowski przyjął zaproszenie naszych ojców paulinów, przewodnicząc uroczystej Mszy św. Współkoncelebransami byli proboszcz parafii o. Dariusz Nowicki OSPPE oraz o. Emanuel Matusiak OSPPE. W wygłoszonej homilii, ks. biskup podkreślając wielką rolę Matki Bożej w naszym życiu, doniosłość przywileju Jej patronowania naszej parafii, nawiązał również do przypadającej w dniu dzisiejszym 95.rocznicy zwycięstwa polskiego żołnierza nad nawałą bolszewicką 1920 r., zwycięstwa określanego znamiennym mianem „Cudu nad Wisłą”. Jakoby tego wydarzenia nie oceniać, jak podkreślił: „cudem było przede wszystkim zawierzenie Matce Bożej, że rozstrzygnięcie na korzyść polskiego oręża jest możliwe”. I ta wiara przyniosła zwycięstwo, chroniąc nie tylko Polskę od zgubnego bolszewizmu. Wspominając postać św. Maksymiliana Marii Kolbe`go, ks. biskup wiele słów poświęcił miłości dla drugiego człowieka, czego znamiennym przykładem jest właśnie heroizm życia i śmierci tego Świętego. Obyśmy tylko umieli naśladować i czerpać nauki z tej postawy, służąc pomocą swym bliźnim, dając im cząstkę swego serca. Ks. biskup przekazał wszystkim parafianom oraz oo. Paulinom, życzenia pomyślności w realizacji zadań parafialnych i zakonnych, dokonał obrzędu poświęcenia kwiatów i ziół, pobłogosławił dzieci, a nam wszystkim udzielił pasterskiego Błogosławieństwa. Elementem towarzyszącym uroczystościom była procesja wokół zabudowań kościoła i klasztoru, zawierzenie parafii Matce Bożej przez Księdza Biskupa i wspólnie odśpiewane „Te Deum laudamus”. We Mszy św., poza wielką rzeszą parafian i gości udział wzięli księża dekanatu wągrowieckiego na czele z dziekanem ks. kan. Piotrem Kalinowskim, członkowie Towarzystwa Świętego Wojciecha z wszystkich parafii wągrowieckich, poczty sztandarowe, feretrony. O. Dariusz Nowicki złożył podziękowanie ks. Biskupowi za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie uroczystościom. Podziękował również wszystkim parafianom i gościom za tak liczny udział oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego i godnego przeżycia parafialnego odpustu. Elementem obchodów parafialnego święta było także uliczne przejście wiernych z Procesją Maryjną, w wigilię Święta Wniebowzięcia, z filialnego kościoła pw. Świętych Ap. Piotra i Pawła do parafialnej świątyni Wniebowzięcia NMP, gdzie została odprawiona Msza św. wigilijna Uroczystości Wniebowzięcia, a po niej Apel Jasnogórski. Mszy św. przewodniczył ks. Marcin Grzesiak – zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy udziale m. in. ks. Mirosława Skalbana – proboszcza parafii Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie Archidiecezji Lubelskiej oraz ks. Sławomira Sury – wikariusza parafii św. Wojciecha w Lublinie. Wdzięczni za dar udanego święta, dziękujemy Bogu i Jego Matce, że pozwolił nam przeżyć owocnie tę uroczystość; dziękujemy oo. Paulinom za godne przygotowanie i przebieg odpustu.

Janusz Marczewski