Mury wągrowieckiego Klasztoru Paulinów, wypełniły dzisiaj liczne poczty sztandarowe, harcerze, władze miasta z burmistrzem p. Krzysztofem Poszwa i powiatu z wicestarostą p. Michałem Piechockim, wielka rzesza mieszkańców naszego miasta, by uczestniczyć we Mszy św. w intencji Ojczyzny z racji Święta Niepodległości. Uroczystej Mszy św. przewodniczył o. Piotr Urbanek OSPPE – wikariusz parafii Wniebowzięcia NMP, który w wygłoszonej homilii wiele słów poświęcił sprawom naszej Ojczyzny, a nade wszystko roli naszych Dziadów i Ojców, którzy często ofiarą swego życia wywalczyli nam to, że dzisiaj możemy żyć w wolnej Polsce. Bo przecież nasi dziadowie i ojcowie w najprzeróżniejszy sposób o tę niepodległość walczyli. Czy to w Powstaniu Wielkopolskim, czy w podziemiu niepodległościowym, czy w organizacjach walczących z germanizacją. Walczyli też na frontach I i II Wojny Światowej. Okupant hitlerowski potrafił w perfidny sposób ich wyłowić, ujawnić, szykanować, więzić, a także mordować. Bo przecież my, jako ich potomkowie doskonale znamy ich drogę prześladowań, przesłuchiwania na Gestapo, więzienie w Forcie VII, niewolniczą pracę dla okupanta z dala od Ojczyzny, czy to najgorsze – osadzenie w obozach koncentracyjnych, z których najczęściej nie powrócili. Taką cenę płacili za swój patriotyzm, za umiłowanie Ojczyzny, za to, by Polska była Polską. Chylimy dzisiaj nasze głowy przed ich heroizmem, odwagą i wyrażamy naszą wdzięczność, bo to właśnie ich ofiara przyniosła nam upragnioną wolność, z której my dzisiaj możemy korzystać. Obyśmy tylko potrafili z tego z pożytkiem korzystać. Byśmy nie zaprzepaścili tego wywalczonego daru, jakim jest wolność. Bo jak mówił nasz umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II „wolność jest nam nie tylko przez Boga dana, jest nam także zadana”. Do wolności „trzeba wychowywać, gdyż inaczej wolność może się przerodzić w swawolę, w niewolę pychy i egoizmu”. Uroczystą Mszę św. zakończyło wspólnie odśpiewane „Boże coś Polskę” , po czym zebrani przeszli w pochodzie na wągrowiecki Rynek, by tam uczestniczyć w dalszych obchodach Święta Niepodległości. W godzinach wieczornych kościół klasztorny ponownie zapełnił się wielką rzeszą słuchaczy, którzy przybyli na „Koncert Pamięci Poległych w Walce o Niepodległość” w wykonaniu Orkiestry Symfoników Bydgoskich Marka Czekały pod dyrekcją Bernarda Mendlika i połączonych chórów: Chóru Akademickiego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wągrowieckiego Chóru Kameralnego „The Hoor” i Chóru Maleńki. Wysłuchaliśmy m.in. Mszę G-dur Franza Schuberta, Adagio for Strings op.11 Samuela Barber`a oraz In Paradisum z Requiem d-moll Gabriela Faure`a. Wykonawcy sprawili uczestnikom koncertu kolejną wielką ucztę duchową i muzyczną, co nagrodziliśmy wielkimi brawami. Słowa podziękowania kierujemy pod adresem organizatorów: Urzędu Miejskiego w Wągrowcu i Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu. Dziękujemy również ojcom paulinom za współorganizację koncertu i umożliwienie jego odbycia w gościnnych murach zabytkowej świątyni.
Janusz Marczewski