W czasie, gdy stajemy się świadkami zagrożeń dla cywilizowanego świata, kiedy jesteśmy świadkami ataków terrorystycznych na niewinnych ludzi, kiedy zatracają się cechy człowieczeństwa, a jego opętane nienawiścią jednostki grożą eskalacją działań, winniśmy zjednoczyć naszą wspólnotę, jaką jest naród, by przeciwstawić się wszelkim trendom rozbijania tej jedności, szczególnie teraz, kiedy nowy rząd rozpoczyna swą misję. Bez względu na różnice, które nas dzielą, starajmy się znajdować drogi porozumienia, a nie niweczenia dorobku tych, którzy walczyli o naszą wolność, co tak niedawno podkreślaliśmy obchodząc Święto Niepodległości naszej Ojczyzny. Akurat dzisiaj, 18.listopada mija dokładnie 70.lat, kiedy młodzież akademicka w Poznaniu, odmawiała modlitwę poniższej treści, w 9.rocznicę akademickich Ślubowań Jasnogórskich, odnowionych w obecności J.E. Ks. Kard. Dr Augusta Hlonda, Prymasa Polski.
Panie nasz i Ojcze miłosierdzia, któryś wszystko z miłości stworzył i w nieskończonej dobroci wspierasz każdego człowieka łaską swą najświętszą, racz Polskę, Ojczyznę naszą, odrodzić w Chrystusie, Synu Twoim, a nas uczyń tej wielkiej sprawy narzędziem. Daj nam taki żar modlitwy i taką głębię chrześcijańskiego życia, abyśmy wyjednali sobie, Wszechmogący Boże, wszelkie potrzebne dla nas i Ojczyzny naszej pomoce i dary. A, że to zgadza się z wolą Twoją przenajświętszą, przeto Cię o nie gorąco błagamy.
– Światło wiary żywej, która niechybnie poprowadzi nas drogą Twoją, ogień Twej miłości, która stanie się siłą sprawczą wszelkiego naszego działania – zapal w nas Panie !
– Miłość rodzinną i głębokie zrozumienie woli Twojej, która ku uświęceniu naszemu życie rodzinne ustanowiła – pomnóż w nas, o Panie !
– Czynną miłość bliźniego we wszelkich przejawach współżycia z ludźmi, oraz głęboki szacunek dla ich dusz nieśmiertelnych- wzbudź w nas, o Panie !
– Najgłębszą, istotną i nieprzemijającą jednością w świętym, rzymsko-katolickim Kościele Twoim – połącz nas, Panie !
– Narodowi naszemu, który był i jest przedmurzem chrześcijaństwa i jego tarczą obronną, aby stał się mocą zwycięską i czołowym hufcem, walczącym o ideały Chrystusowe – przeznaczone mu przez Ciebie drogi powołania – ukaż, o Panie !
– Wodzów i apostołów odrodzenia duchowego, tych którzy Polskę a z nią inne narody rzuca pod stopy Twoje – powołaj, o Panie !
– Sprawiedliwy, bo na Twoim świętym prawie oparty, wolny od krzywd i wyzysku ustrój społeczny – pomóż nam wprowadzić, o Panie !
– Miłość Ojczyzny powszechną, czynną, ofiarną – rozpal w nas, Panie !
– Naród nasz ku jedności i zgodzie – nakłoń, o Panie !
– Niezłomną wolę ku poznawaniu naszych wad narodowych i skutecznemu ich zwalczaniu – daj nam, o Panie !
– Postępowaniu naszemu, tak osobistemu, jak i zbiorowemu, aby mu stale towarzyszyły roztropność i wytrwałość – błogosław, o Panie !
– Życie nasze kulturalne, obyczajowe – i Chrystusowym i polskim – uczyń, o Panie !
– Wszystkie dziedziny życia narodu spod obcych i wrogich nam wpływów – wyzwól, o Panie !
– Państwo nasze i wojsko, które jest jego wielkości i mocy ostoją – opieką Twoją otaczaj, o Panie !
– Katolickie prawodawstwo i katolickie rządy na całym świecie – utwierdzaj, o Panie !
– Ducha Chrystusowego, ład, pokój i męstwo we wszystkich narodach – umocnij, o Panie !
Błagamy Cię, Ojcze, uczyń nas dziećmi Twymi; rozpłomień w sercach naszych ogień Twojej miłości i racz wysłuchać korne prośby, które zanosimy do Ciebie, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, za przyczyną Jego Przenajświętszej Matki, Marii Królowej Korony Polskiej.
Słowa tej modlitwy doskonale wpisują się w naszą rzeczywistość. Spróbujmy skorzystać z tamtego przesłania, dzisiaj w 2015 r. w święto Chrystusa Króla Wszechświata. Niech nasza modlitwa sięga również do fragmentów Roty Ślubowania A. D. 1936:
Wsłuchani bowiem w mocarne głosy wielkiej przeszłości naszej , wpatrzeni w świetlane obrazy chwały narodowej, wierzymy mocno , że Ojczyzna miła wtedy tylko potężną i szczęśliwą będzie, gdy przy Tobie i Synu Twoim jako córa najlepsza wytrwa na wieki.
Przyrzekamy przeto i ślubujemy Chrystusowi Królowi i Tobie, Kró¬lowej naszej, Patronce Polskiej Młodzieży Akademickiej, że zawsze i wszędzie stać będziemy przy Świętej Wierze Kościoła Katolickiego w synowskiej uległości dla Stolicy-Apostolskiej.
Na apel młodzieży akademickiej do Narodu Polskiego /3.V.1936/ wy¬danym w związku ze zbliżającym się Aktem ślubowania, nadeszło wówczas w odpowiedzi do Komitetu Organizacyjnego wiele listów, zarówno od przedstawicieli Kościoła jak i osób prywatnych. Taki list nadszedł też z Jasnej Góry. Jak pisał wówczas Generał Zakonu Paulinów 0. Pius Przeździecki “.. .Oczy Polski całej są dziś w was wpatrzone, cały kraj oczekuje od was epoki dziejowej. My, Paulini, od kilku wieków, przyboczna straż Królowej, w szcze¬gólny sposób cieszymy się wspaniałym hołdem, jaki swym uroczystym ślu¬bowaniem składa Jej kwiat młodzieży polskiej – młodzież akademicka. Widzimy w Was przyszłą Polskę, jako czynnik odrodzenia Europy i Świata, bo skupioną w Chrystusie – przy szczytnych zasadach wiary i moralności, głoszonych przez Kościół Jego…”
Niech to przesłanie stanie się mottem tegorocznych obchodów Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata.
Janusz Marczewski