Nawróćcie się do waszego Boga,
On bowiem jest łaskawy i miłosierny.

Popielec

Tak mówi Pan: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana, Boga waszego!

Jl 2, 12-13