dsc03331-kopia-3

Powołane decyzją – Ks. abpa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego Prymasa Polski – rady parafialne podjęły formalnie pracę. Na posiedzeniu w dniu 26 października 2016 r., przewodniczący Radzie o. Dariusz Nowicki – proboszcz, przedstawił skład rad, do których weszli:

Do Rady Duszpasterskiej /na okres 6.lat/
• Agnieszka Sass
• Ewa Bonowska
• Grzegorz Patelski
• Agata Wiśniewska
• Janusz Marczewski
• Justyna Wyszyńska
• Barbara Czerwińska
• Mirosław Baranowski
• Grzegorz Sacha
• Agnieszka Krenc
• Janusz Krygier
Do Rady Ekonomicznej /na okres 3.lat/
• Alicja Grzechowiak
• Janusz Marczewski
• Roman Pawłowski
• Ryszard Stefański
• Andrzej Wierzbicki

O. Dariusz Nowicki przedstawił zasadnicze zadania – które zgodnie ze wskazaniami kościoła wynikającymi z „Statutu III Powojennego Synodu Archidiecezji Gnieźnieńskiej” – będą obowiązywać rady. I tak Rada Duszpasterska ma za zadanie :pobudzanie i rozwój inicjatywy apostolskiej wśród parafian, wspomaganie duchowieństwa w pracy duszpasterskiej, wyrażanie opinii w sprawach parafii, wysuwanie uzyskanie możliwej i pełnej diagnozy stanu religijno – moralnego parafii i pomoc w zaspokojeniu jej potrzeb”. Natomiast zadaniem Rady Ekonomicznej będzie:
„troszczyć się o dobra materialne, które umożliwiłyby Kościołowi realizację jego misji, oraz pomagać proboszczowi parafii w tym wszystkim co dotyczy administracji dobrami parafialnymi, nieruchomościami, dobrami ruchomymi i rezerwami finansowymi”. O. Dariusz Nowicki zaapelował do członków rad o aktywne włączenie się do pracy, dla dobra parafii i parafian, a nadto poinformował o aktualnie prowadzonych pracach remontowych, najbliższych zamierzeniach i zbliżającej się wizytacji duszpasterskiej.