DSC06845 — kopia

Odbywający się w Wągrowcu XXI Festyn Cysterski znalazł – jak zwykle ostatnio – przyjazne miejsce. To teren klasztoru, zawiadywany od 5.lat przez Zakon oo. Paulinów, gdzie przez ponad 400.lat działali oo. Cystersi. Duchy wągrowieckich cystersów, zapewne gdzieś w niebiańskiej otchłani raduje fakt, że oo. Paulini nie zapominają o swych znamienitych poprzednikach, dzięki którym oni mogą dzisiaj sprawować swoją zakonną i duszpasterską posługę. To przesłanie leży zapewne u podstaw przyjaznej postawy obecnych gospodarzy wągrowieckiego klasztoru, którzy z wielkim zaangażowaniem podchodzą do apelu organizatorów Festynu, udostępniając swój teren i zabudowania klasztorne, dla organizacji tej znaczącej dla mieszkańców Wągrowca i okolic imprezy. XXI Festyn Cysterski znalazł się w cyklu imprez towarzyszących obchodom Dnia Wągrowca. Burmistrz Miasta p. Krzysztof Poszwa, w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej p. Wiesława Zająca, przekazał symboliczne klucze od miasta, przeorowi klasztoru o. Dariuszowi Nowickiemu, który życzył uczestnikom Festynu dobrej zabawy i wielu przeżyć duchowych. Bardzo wymownym akcentem było podzielenie się „władzą nad miastem”, z pełniącym rolę opata cystersów, p. Jerzym Paprzyckim. To jeszcze jeden dowód, że zakonnicy potrafią dzielić się władzą, bez urazy i uprzedzeń, z szacunkiem dla wieloletniej tradycji zakorzenionej wśród mieszkańców Wągrowca. O. Dariusz Nowicki, wsłuchując się w prośby dyrektor Muzeum Regionalnego p. Małgorzaty Kranc – Rybczyńskiej, zadbał o to, by w trakcie Festynu Cysterskiego, nie zabrakło akcentów podkreślających 100.lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Tym przedsięwzięciem było sprowadzenie Jasnogórskiego Oktetu Dętego pod dyrekcją kapelmistrza p. Marka Piątka, który koncertem patriotyczno – religijnym uświetnił bardzo program Festynu. Chciałbym tu podkreślić szczególny scenariusz koncertu. Dyrygent zapoznał nas nie tylko z charakterystyką prezentowanych utworów, ale też z historią powstania w 1961 r. Jasnogórskiej Orkiestry Dętej i roli jej założyciela, byłego Generała Zakonu o. Jerzego Tomzińskiego. Sam koncert był wielką ucztą duchową, lekcją patriotyzmu i wiary, którą emanował dyrygent p. Marek Piątek, a tony prezentowanych utworów pięknie brzmiały, co doskonale podkreślała akustyczność naszej paulińskiej świątyni. Ten koncert dowiódł też, że możemy czuć się członkami wielkiej rodziny paulińskiej, co zapewniają nam nasi oo. Paulini, którym obok Wszystkich organizatorów XXI Festynu Cysterskiego serdecznie dziękujemy za miłą atmosferę i doznane przeżycia.

Janusz Marczewski