Biblioteka Jana Pawła II

„ Biblioteka jest instytucją, która samym swym istnieniem świadczy o rozwoju kultury’’- powiedział bł. Jan Paweł II, a Papież, na którego cześć przyjął jeden z członów swego papieskiego imienia, bł. Jan XXIII, wyznał: „ Tylko dziś poświęcę .10 minut na czytanie wartościowej książki; wiem, że jak ciało potrzebuje jedzenia, tak dobra lektura jest konieczna dla życia mojej duszy’’Pomyśl: będą kanonizowani podczas tej samej EUCHARYSTII. Siostry Loretanki realizują wspaniały pomysł wydawniczy, dzięki któremu każdy chętny będzie mógł zgromadzić „ Bibliotekę Jana Pawła II’’. Seria wydawnicza, pomyślana jako wyraz hołdu dla nauczania bł. Jana Pawła II, przyniosła już sześć tytułów. Otwiera ją „ Modlitwa, którą ukochałem’’, książka, która przybliża nam cenne fragmenty listu o różańcu oraz wiele innych wspaniałych wypowiedzi o tej mającej długą tradycję modlitwie, będącej kołem ratunkowym dla współczesnego świata. W przedmowie do tej książki ks. abp Józef Michalik pisze o modlitwie Papieża, zauważając, iż żadne „ nawet największe traktaty teologiczne nie oddadzą jej głębi. Najpiękniejsze słowa nie odzwierciedlą misterium jego modlitwy, dzięki której zawsze otrzymywał pociechę i wsparcie’’. Książkę otwiera przepiękny wiersz „ Matko pięknej miłości’’, a kończą medytacje różańcowe i zachęta do odmawiania różańca. Okładkę tej książki a także jej wnętrze wzbogacają zdjęcia Papieża i staranna szata graficzna. Druga książka to „ Dziesięć słów Boga’’ – „ Ten moralny fundament jest od Boga, zakorzenia się w Jego stwórczej ojcowskiej mądrości i Opatrzności. Równocześnie ten moralny fundament Przymierza z Bogiem jest dla człowieka, dla jego dobra prawdziwego. Jeśli człowiek burzy ten fundament, szkodzi sobie: burzy ład życia i współżycia w każdym wymiarze. Zaczynając od wspólnoty najmniejszej, jaką jest rodzina, i idąc poprzez naród aż do tej ogólnoludzkiej społeczności, na którą składają się miliardy ludzkich istnień – uczy Jan Paweł II. Przedmowę do tej książki, jak i do następnej „ Wejdź na drogę błogosławieństw’’ napisał ks. prof. Waldemar Chrostowski, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich. To podczas czwartej podróży apostolskiej do Polski, która odbyła się w dniach od 1 do 9 czerwca 1991, a więc 23 lata temu, Ojciec Święty Jan Paweł II mówił: „ Nie sposób wyobrazić sobie powodzenia i szczęścia społeczności, która nie zna przykazań Bożych albo ich nie przestrzega’’. I dodawał: „ Kiedy Bóg przemawia, mówi o rzeczach najważniejszych dla każdego człowieka, dla ludzi żyjących w dwudziestym pierwszym wieku tak samo jak w pierwszym stuleciu. Dziesięć przykazań i błogosławieństwa mówią o prawdzie i dobroci, o łasce i wolności: o wszystkim, co jest niezbędne, aby wejść do Chrystusowego królestwa! Zaiste: „ Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów’’. „ Wy mi nie klaszczcie, wy mnie słuchajcie’’- powiedział kiedyś wkrótce Święty Papież. Jeśli nie masz dużo czasu, ta seria jest dla Ciebie, jeśli masz go w nadmiarze tym bardziej.

Eugeniusz Łukaszewski

Jan Paweł II Modlitwa, którą ukochałem, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2011,

Jan Paweł II Dziesięć słów Boga

Jan Paweł II Wejdź na drogę błogosławieństw

Jan Paweł II Praca dobrem człowieka

Jan Paweł II Bądźcie obrońcami życia

Jan Paweł II Młodzież nadzieją świata.