Kapłan

Bez kapłaństwa nie ma chrześcijaństwa

O kapłaństwie, tak jak je pojmował św. Jan Maria Vianney, Patron Proboszczów.

Kto to jest kapłan? Kapłan to człowiek, który zastępuje Boga, to człowiek, który posiada pełne pełnomocnictwo. Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego. Gdyby zniesiono sakrament święceń – nie mielibyśmy Pana. Po Bogu kapłan jest wszystkim. Gdybyśmy dobrze zrozumieli, kim jest kapłan, umarlibyśmy z miłości. Każde powołanie jest inne. Szczególne. Jest darem. Ksiądz ma klucze do skarbów niebieskich.

Nie mógł się uczyć. Nie miał pamięci. Został usunięty z seminarium. W wieku 25 lat rozpoznano u niego powołanie kapłańskie. W 29 roku życia został kapłanem.

Kiedy się urodził, matka pokazywała mu krzyż. Kiedy miał 15 miesięcy, zaczął płakać przed jedzeniem, uspokoił się dopiero, gdy matka pomogła mu zrobić znak krzyża. Matka dała mu figurkę Matki Bożej w zamian za koronkę: „Najświętsza Panna to moja najdawniejsza miłość, pokochałem Ją, zanim Ją poznałem”. Dla niego modlitwa była pierwszą siłą do działania: najpierw się módl, potem działaj. Kapłan, który się nie modli, będzie głosił siebie, a nie Boga. Kościół obrał sobie za mieszkanie, wchodził do niego przed jutrzenką. Męczennik konfesjonału. To nie grzesznik idzie do konfesjonału: to sam Bóg go tam prowadzi. Potrafił 16 godzin dziennie spędzać w konfesjonale. „Dobry Bóg wie wszystko, zanim się wyspowiadacie”.

Sprawowanie Eucharystii: „Jak zakochany kontemplował Hostię”. „Wszystkie dobre dzieła nie mogą się równać Ofierze Mszy Świętej, ponieważ jest ona dziełem Boga”.

Eugeniusz Łukaszewski

O święta Uczto

O święta Uczto, na której przyjmujemy Chrystusa, odnawiamy pamięć Jego Męki, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały.
*
Wyznawajcie swoje grzechy z pokorą; nie bądźcie podobni do tych, którzy opowiadają swoje występki w sposób obojętny, jakby opowiadali jakąś historię – do ludzi, u których nie widać żalu, którzy na spowiedzi zamiast przebłagać Boga za dawne grzechy popełniają jeszcze świętokradztwo.
św. Jan Maria Vianney, O zadośćuczynieniu, pokucie i umartwieniu