MODLITWA O WYTRWANIE W WIERZE
Spraw, Panie Boże, niech moja wiara
krzepnie z wiekiem – prosta i pogodna,
mocna i ukryta pod szarą warstwą codzienności,
niech przenika każdy zakątek życia,
żebyś miał dostęp do mnie o każdej porze,
a ja do Ciebie w wierze i wolności
umysłu serca i rąk
gotowych do pracy i odpoczynku.
Ojcze, wołam do Ciebie, Ojcze,
bo jestem Twoim dzieckiem w Synu Twoim,
bo w Nim ogarniasz mnie miłością ojcowską,
którą miłujesz Syna. Abba! Ojcze!
Synu Boży, Jezu Chryste!
Przyjacielu ludzi.
Bracie i towarzyszu naszej drogi do Ojca.
Szczepie winny, z którego czerpię wszystko:
życie, miłość, łaskę i dobre owoce,
które są chwałą Ojca i pożytkiem ludzi.
Jezu Synu Maryi! Dzięki Ci za Ojca i za Matkę!
Duchu Święty, Miłości Ojca i Syna!
Tchnienie tajemne, źródło mego życia.
Wichuro wieczernika i cichy powiewie
Łagodności w duszy prostej i życzliwej.
Prowadź mnie zawsze z Jezusem do Ojca.
Ojcze niebieski, patrz na mnie
przez Syna swego,
który żyje we mnie.
Niech Twoja miłość do Syna
i miłość Syna do Ciebie
ogarnie mnie w Duchu Waszej miłości.
Uczyń mnie darem.
Niech już nie żyję dla siebie.
Wyzwól mnie od złej samotności,
kiedy się żyje dla siebie samego.
Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, miłuję Ciebie,
Boże mój w Trójcy Jedyny! Amen.