Święte Trójca

HYMN POWSZECHNY
Niepojęta Trójco,
Niewysłowiona:
Wsłuchany w Ojca
Przedwieczny Syn,
Święty Duch Pocieszyciel,
Pokoju Dar!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
1. Chwała i śpiew Tobie, Trójco Niepojęta.
Wielbimy Cię hymnem, pieśnią i muzyką.
Radości bez końca, uciesz się darami.
Trud nasz jest tańcem przed Tobą, Najwyższy.
2. Miłości Przedziwna, odpuść zło, nieprawość,
przybądź z odpocznieniem, nadzieją i mocą.
Jedności cudowna, przynieś ciałom zdrowie,
chorym bądź lekarstwem, ukojeniem serca.
3. Niechaj w Twej opiece wznoszą się kościoły,
z troską strzeż pokoju, pojednaj walczących,
Świętych zamieszkanie, spójrz na wszystkie domy,
gdzie chleb dzielą z głodnym, bo Ty sam w nim mieszkasz.
4. Wspominamy braci, którzy powiedzieli:
„Pomnijcie na nas, kiedy się modlicie”.
Wejrzyj na nich, Panie, Ojcze miłosierdzia,
według bogatego skarbca miłości i łaski.
5. Przez modlitwy Matki, co Pana powiła,
Józefa, co z lękiem Skarb brał w swoje ręce,
Męczenników świętych, którzy w Tobie żyli,
wysłuchaj modlitwy, przyjmij dziękczynienia.
6. Ojcze i Ty, Synu, Najpiękniejszy Duchu,
Trójjedyna Miłości, Boże Wszechdobroci.
Chwała Tobie i śpiewy, nasze uwielbienie
po wszystkie wieki i czasy bez końca!
Według Św. Efrema (zm. 373)
**

HYMN WIECZORNY

PHOS HILARON – ŚWIATŁOŚĆ POGODNA
O pogodna światłości Ojca świętej chwały,
Nieśmiertelnego Pana niebiosów i ziemi,
Jezu Chryste! – Pod zachód dzień nam dobiegł cały
I gwiazdę już wieczorną oczami naszymi
Oglądamy na niebie. Ku czci Twojej, Boże,
Ojcze, Synu i Duchu Świętości, śpiewamy,
Boś godzien jest, o Panie, by o każdej porze
Głoszono Twoją chwałę zbożnymi pieśniami.
O wielki Synu Boży, Tyś życia szafarzem,
Przeto Ci świat pieśń chwały wdzięcznie składa w darze.
(Autor nieznany, przełom II-III w.)